fbpx

KURSY

Ścieżka rozwoju
osobistego

Ścieżka rozwoju osobistego zawiera w sobie wszystkie kursy dostępne w Akademii Kinezjologii i jest przeznaczona zarówno dla osób zainteresowanych sposobami na powrót do równowagi psycho-emocjonalno-fizycznej, jak i dla terapeutów chcących rozwijać swoją praktykę o najnowsze techniki wspomagające ich klientów i pacjentów. Zawiera ona w sobie także kursy ze ścieżki profesjonalnej. Ścieżka rozwoju osobistego pozwala robić dowolne kursy w dowolnym czasie. Po każdym kursie jest wydawany certyfikat ukończenia kursu.

Kursy ukończone w ramach tej ścieżki wliczają się do ścieżki profesjonalisty, jeśli kinezjologia stanie się dla Ciebie więcej niż zainteresowaniem.

Ścieżka
profesjonalisty

Na ścieżkę profesjonalisty składają się kursy Neuroenergetycznej Kinezjologii Hugo Tobara oraz warsztaty budujące podstawy potrzebne każdemu terapeucie. Jest to konkretny program, którego każdą część należy odbyć. Wymagane będzie wykazanie się praktyką terapeutyczną oraz odbycie egzaminów końcowych. Po każdym kursie jest wydawany certyfikat ukończenia kursu. Absolwenci ścieżki profesjonalnej uzyskują certyfikat akredytowanego w Australii Neuroenergetic Kinesiology Institute – NK Basic Practitioner.

Kursy i warsztaty w programie tej ścieżki stanowią podstawę do tego, aby terapeuci mieli niezbędną wiedzę i korzystali z narzędzi kinezjologii z pewnością i łatwością.

Scroll to Top