Dotyk dla zdrowia przedłuża aktywność, daje poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza wydatki na leczenie,
przyspiesza powrót do zdrowia. Daje wiedzę na temat funkcjonowania naszego organizmu, a to zmniejsza poczucie lęku,
gdy pojawiają się objawy chorobowe.​

DOTYK DLA ZDROWIA (TOUCH FOR HEALTH®)

Dotyk dla zdrowia jest terapią wspierającą nasze zdrowie psychoemocjonalne, fizyczne i biochemiczne. To bezpieczna metoda łącząca w sobie naukę medycyny akademickiej z wiedzą leczniczą Dalekiego Wschodu, która jest dostępna i zrozumiała dla każdego, bez względu na wiek czy wykształcenie. Pokazuje sposoby na szybką redukcję stresu i zmniejszenie jego skutków oraz daje niezwykle skuteczne narzędzia do samodzielnego przywrócenia równowagi w organizmie.

ODKRYJ JĘZYK SWOJEGO CIAŁA    

Każdy mięsień opowiada historię o przyczynie leżącej u podstawy bólu lub niedomagania. Dotyk dla zdrowia pomaga ją usłyszeć. Dzięki testowi mięśniowemu możemy określić stan energetyczny narządów i odnaleźć blokady w przepływie energii. Następnie pracując z ciałem za pomocą technik kinezjologicznych, jak: dotyk odpowiednich punktów neurolimfatycznych, neuronaczyniowych, praca z meridianami (kanałami energetycznymi) lub uwalnianie emocjonalnego stresu, doprowadzamy do usunięcia blokad (stresu). Dzięki temu organizm samoczynnie mobilizuje siły regeneracyjne i wraca do swojego naturalnego programu – zdrowia, radości i miłości.

JAK POWSTAŁ DOTYK DLA ZDROWIA?

Dotyk dla zdrowia jest obecnie najbardziej popularną techniką kinezjologiczną na świecie. Jego korzeni można szukać jeszcze w latach 40. XX wieku, kiedy małżeństwo fizjoterapeutów o nazwisku Kendall opracowało system testowania mięśni i ich siły, aby przeprowadzać diagnostykę neurologiczną u pacjentów po wylewach, udarach i urazach kręgosłupa. Najważniejszym założeniem Kendallów było to, że poszczególne mięśnie odgrywają główną rolę w różnych ruchach. Wyniki prac nad testem mięśniowym znalazły zastosowanie w kinezjologii stosowanej opracowanej przed dra Goodhearta, amerykańskiego lekarza z Detroit. Dr Goodheart odkrył na bazie medycyny chińskiej, że każdy merdian ma połączenie z konkretnym mięśniem. W latach 60. kinezjologia rozpowszechniła się w USA wśród lekarzy i terapeutów manualnych. W 1974 r. w Wielkiej Brytanii został założony International Kinesiology College kształcący lekarzy z całego świata. W latach 70. dr John Thie w oparciu o kinezjologię stosowaną opracował metodę Dotyk dla zdrowia, która w założeniu miała być dostępna dla każdego. Dzięki jego pracy obecnie miliony osób na całym świecie są w stanie pomagać sobie i swoim bliskim stosując ciągle ulepszaną wersję Dotyku dla zdrowia. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się ona w Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii, Rosji, Kanadzie, Niemczech, Austrii i we Włoszech.

DOTYK DLA ZDROWIA POMOŻE CI SAMODZIELNIE  I BEZ UŻYCIA NARZĘDZI:

 • Rozładować stres emocjonalny
 • Wyeliminować zaburzenia równowagi, które mogą prowadzić do zaburzeń bólowych
 • Uporządkować swój sposób odżywiania
 • Zmniejszyć objawy alergii pokarmowych
 • Poradzić sobie z urazami i bólem
 • Pokonać trudności w nauce, przyswajaniu informacji
 • Skorygować zaburzenia postawy
 • Wesprzeć układ immunologiczny
 • Zapobiegać pojawieniu się dolegliwości i chorób
 • Poprawić rezultaty w sporcie
 • Lepiej zrozumieć siebie
 • Efektywnie pomagać innym

KURSY DOTYK DLA ZDROWIA W AKADEMII KINEZJOLOGII    

Akademia Kinezjologii kilka razy w roku wypuszcza w świat kolejnych absolwentów pełnego kursu Dotyk dla zdrowia. Są wśród nich zarówno profesjonaliści wykorzystujący zdobytą wiedzę w swojej praktyce w gabinetach, jak i entuzjaści medycyny holistycznej, którzy stosują techniki w pomocy sobie i swoim bliskim. Dla dużej części osób jest to początek dłuższej przygody z kinezjologią, bo Dotyk dla zdrowia, to prolog do bardziej zaawansowanych, fascynujących technik.

Kurs składa się z 4 stopni. Edycje każdego ze stopni odbywają się przynajmniej 3 razy w roku, więc można go robić w swoim tempie. Doświadczenie jednak pokazuje, że znakomita większość kursantów z ogromnym zapałem chce skończyć pełny kurs jak najszybciej.

W czasie kursu nauczysz się przywracać równowagę fizjologiczną, energetyczną i psychologiczną poprzez testowanie mięśni i pracę z ciałem. Już po kilku godzinach zajęć wyszkolisz się w znajdywaniu i odpowiednim dotykaniu punktów na ciele, aby uruchomić mechanizmy powrotu do zdrowia.

Skuteczność metody będziesz mógł zobaczyć na własne oczy dzięki badaniu HRV (badanie zmienności rytmu zatokowego) przeprowadzonemu przed i po zastosowaniu technik Dotyku dla zdrowia. Różnice widoczne w wynikach obydwu badań mówią same za siebie.

Poznaj program każdego ze stopni kursu Dotyk dla zdrowia:

Dotyk dla zdrowia – stopień I

 • Wprowadzenie do metody
 • Obwód czystego mięśnia
 • 14 głównych mięśni TFH1
 • Testowanie wstępne
 • Punkty neurolimfatyczne
 • Punkty neuronaczyniowe
 • Meridiany
 • Przyczepy mięśni
 • Testy prowokacyjne
 • Odruch Johna Thie
 • Uwolnienie emocjonalnego stresu
 • Testowanie produktów spożywczych
 • Ćwiczenia naprzemienne
 • Energia słuchu
 • Energia wzroku
 • Proste metody uwolnienia bólu
 • Praca przez pośrednika
 • Równoważenie na cel

Dotyk dla zdrowia – stopień II

 • Zamknięty obwód
 • Testy wstępne przy pomocy lokalizacji obwodu
 • 14 mięśni TFH2
 • Punkty akupresury
 • Charakterystyka meridianów
 • Równoważenie meridianów (za pomocą koła, tamy, trójkąta, kwadratu, północ-południe)
 • Punkty alarmowe
 • Równoważenie przy nadmiarze energii
 • Prawo pięciu żywiołów
 • Testowanie pokarmów
 • Uwolnienie stresu emocjonalnego na przyszłość
 • Proste metody uwalniania od bólu
 • Masaż meridianów
 • Przejście wg meridianów
 • Ruchy naprzemienne – integracja
 • Ścięgnisty aparat Golgiego

Dotyk dla zdrowia – stopień III

 • Równoważenie według pięciu żywiołów (kolory)
 • Równoważenie za pomocą emocji
 • Pięć żywiołów – równoważenie za pomocą jedzenia
 • Mięśnie TFH3
 • Odżywianie dla meridianów
 • Techniki osłabienia
 • Uwolnienie od emocjonalnego stresu związanego z traumą w przeszłości
 • Równoważenie sytuacji w przeszłości
 • Badanie tętna
 • Praca z bólem
 • Obwód reaktywny
 • Mięśnie reaktywne
 • Sprawdzenie i poprawa chodu

Dotyk dla zdrowia – stopień IV

 • Energia ósemek
 • Teoria pięciu żywiołów
 • Emocje wg pięciu żywiołów
 • Równoważenie za pomocą dźwięków
 • Punkty akupresury
 • Punkty Loo
 • Równoważenie wg aktywności dobowej meridianów
 • Uwolnienie od stresu postawy
 • Równoważenie za pomocą punktów NL
 • Mięśnie reaktywne
 • Analiza postawy
 • Pełne 42 mięśnie TFH

Na kanale Akademii Kinezjologii na YouTube znajdziesz cykl „W 12 miesięcy dookoła ciała. Zadbaj o zdrowie z kinezjologią.”, w którym pokazuję podstawowe elementy pracy wykorzystywane w Dotyku dla zdrowia.