fbpx

O Kinezjologii Energetycznej

Kinezjologia to metoda pracy z ciałem i energią.
Łączy naukę z zakresu medycyny akademickiej z mądrością Dalekiego Wschodu.
Czerpie przy tym wiedzę z dziedziny fizyki, biologii, chemii, psychologii i socjologii, neurologii
oraz naturopatii, aby jak najpełniej wspomóc nasz organizm w powrocie do zdrowia.

Kinezjologia traktuje człowieka jako istotę wielowymiarową zakładając przy tym, że stan równowagi, czyli zdrowia, jest możliwy tylko wtedy, gdy zostanie zachowana harmonia w tym co fizyczne, emocjonalne i energetyczne. Dlatego dla kinezjologów jednakowo ważna jest każda ze sfer dotyczących człowieka:
– sfera fizyczna: kości, mięśnie, ścięgna, organy i biochemia – hormony, procesy biochemiczne zachodzące w ciele,
– sfera psychoemocjonalna: jak postrzegamy świat, jak reagujemy na sytuacje stresowe, nasze emocje, w tym te nieuświadomione,
– sfera energetyczna: system kanałów energetycznych (meridianów), miejsca koncentracji energii w ciele (czakry) i wiele więcej.

Na całym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii, Rosji, Kanadzie, Niemczech, Austrii i we Włoszech, kinezjologia od wielu lat wspiera leczenie różnorakich dolegliwości z dużą skutecznością. W związku z mnogością metod i różnym stopniem ich zaawansowania, z kinezjologii korzystają zarówno specjaliści: lekarze, terapeuci, rehabilitanci, dietetycy, czy masażyści, jak również osoby, które po prostu pragną pomóc sobie i swoim bliskim w zachowaniu lub powrocie do zdrowia.

KORZENIE KINEZJOLOGII

Nauka o ruchu ma swoje korzenie już w starożytności – jako pierwszy działanie mięśni opisał Arystoteles. Wiele stuleci później, w latach 40 XX wieku małżeństwo fizjoterapeutów – Henry i Florence Kendall, opracowało system testowania mięśni i ich siły, aby przeprowadzać diagnostykę neurologiczną u pacjentów po wylewach, udarach i urazach kręgosłupa. Najważniejszym osiągnięciem Kendallów było wyizolowanie poszczególnych mięśni dla konkretnego ruchu z wyłączeniem innych mięśni. Dzięki tej wiedzy byli w stanie określić poziom unerwienia mięśni, co pozwalało określić miejsce uszkodzenia u pacjentów na poziomie ośrodkowego układu nerwowego.

Wyniki prac nad testem mięśniowym znalazły zastosowanie w Kinezjologii Stosowanej opracowanej przed dra George’a Goodhearta, amerykańskiego lekarza z Detroit. Zaadaptował on do metody wiedzę z zakresu Medycyny Chińskiej: koncepcję meridianów, punktów akupunkturowych, pracę z punktami neurolimfatycznymi, neuronaczyniowymi, przyczepami mięśniowymi, strukturami Golgiego, komórkami wrzecionowatymi. Przede wszystkim jednak dokonał przełomowego odkrycia dotyczącego połączenia konkretnych mięśni z meridianami i narządami.

W latach 60. kinezjologia rozpowszechniła się w USA wśród lekarzy i terapeutów manualnych. W 1974 r. w Wielkiej Brytanii został założony International Kinesiology College kształcący lekarzy z całego świata. Lata 70. przyniosły natomiast rozwój nowej metody, którą dr John Thie stworzył w oparciu o Kinezjologię Stosowaną. Dotyk dla zdrowia w założeniu miał być techniką dostępną dla każdego bez względu na wiek i wykształcenie. I tak się stało – dzięki pracy dra Thie miliony osób na całym świecie są w stanie pomagać sobie i swoim bliskim stosując ciągle ulepszaną wersję Dotyku dla zdrowia.

Dzisiaj kinezjologia rozwija się niezwykle dynamicznie. Bazowe metody są stale ulepszane, rozbudowywane o nowe techniki, powstają także zupełnie nowe jej gałęzie. W Akademii Kinezjologii zdobędziesz najbardziej aktualną wiedzę z nurtu najprężniej rozwijającej się gałęzi kinezjologii – kinezjologii energetycznej.

SPOSÓB NA POSKROMIENIE STRESU

Kinezjologia jest nauką o ruchu: kinezio – ruch, logos – nauka. Ma to odniesienie do najbardziej oczywistego ruchu – pracy naszych mięśni, ale także ruchu treści pokarmowej, ruchu powietrza w naszych płucach, cyrkulacji limfy, krwi w żyłach, a nawet przepływu myśli i emocji oraz naszej energii w meridianach. Zatrzymanie ruchu na którymkolwiek z tych poziomów powoduje zastój, czyli chorobę.

Głównym czynnikiem powodującym takie blokady w organizmie i wywołującym złe samopoczucie jest stres. Nasz mózg odbierając informację o zagrożeniu koncentruje wszystkie siły na przetrwaniu, blokując jednocześnie dopływ energii życiowej do organów niezaangażowanych w “walkę”, np. do układu pokarmowego. Dzisiaj stresem jest dla nas nie tylko sytuacja bezpośrednio zagrażająca życiu, lecz również konflikty w pracy, w domu – także te, do których tylko wracamy myślami, nie będąc już fizycznie ich uczestnikiem. 

Dla mózgu stresem jest również nadmiar informacji, bodźców zewnętrznych, których nie jest w stanie przetworzyć, chemia w pożywieniu i kosmetykach, niewystarczająca ilość snu, przemęczenie, metale ciężkie w powietrzu, a nawet negatywny przekaz płynący z mediów. Wszystko to odciska piętno na naszym organizmie, choć w krótkiej perspektywie możemy nawet nie zdawać sobie z tego sprawy.

MĄDROŚĆ CIAŁA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI   

W czasie sesji kinezjologicznej ciało uwalnia dla nas całą swoją mądrość. Dzięki testowi mięśniowemu i przy użyciu technik stosowanych w kinezjologii możemy zlokalizować stres zalegający w ciele, w świadomości, a nawet podświadomości. Często docieramy do transgeneracyjnych przekazów, które właśnie z poziomu podświadomości kierują naszymi zachowaniami i emocjami, wbrew logice, czy naszej woli. To o tyle ważne, że w żaden tradycyjny sposób nie mamy dostępu do takiej wiedzy.

Kolejnym ważnym etapem jest usunięcie problematycznej blokady w przepływie energii i umożliwienie tym samym powrotu do równowagi. Odstresowanie odbywa się zazwyczaj poprzez stymulacje odpowiednich punktów, np.  neurolimfatycznych, neuronaczyniowych czy akupunkturowych. Ale praktycy kinezjologii wykorzystują także przyczepy mięśni, meridiany, czakry, dźwięk, kolory, ruch; to ciało każdorazowo pozwala dobrać technikę najbardziej dopasowaną do potrzeb klienta.

Każde z narzędzi kinezjologii służy do tego, aby przywrócić prawidłowy przepływ energii i umożliwić aktywację naturalnych  mechanizmów samoregeneracji i samouzdrawiania organizmu.

Scroll to Top