Przynieś sobie ulgę, spokój i zyskaj energię potrzebną do osiągania celów.

Najczęściej zadawane pytania:

Sesje kinezjologii dają lepsze zrozumienie sytuacji, problemu, z którym pacjent przychodzi. W toku działań docieramy do źródła dolegliwości, zdejmujemy stres i odblokowujemy emocje związane z tematem, nad którym pracujemy.

Sesje pozwalają poradzić sobie z problemami dotyczącymi zarówno bólu fizycznego, stresu w konkretnym obszarze życia, jak i zaburzonych emocji, czy stale powtarzających się niechcianych schematów. Przykładowe tematy do pracy w czasie sesji*:

Stres: konflikty z podwładnymi/ przełożonymi, wypalenie zawodowe, stres przed wystąpieniami publicznymi, nieumiejętność podejmowania decyzji, odkładanie zadań na później, niekończenie zadań, niska kreatywność, słaba pamięć, zaburzona koncentracja lub uważność, brak pieniędzy.

Relacje i emocje: trudne relacje w rodzinie, trafianie na nieodpowiednich partnerów, brak zaufania do siebie lub innych, poczucie odrzucenia, wstyd, blokada emocjonalna, niemożność wyrażania emocji, nadwrażliwość, niechęć do czegoś lub kogoś, zależność emocjonalna.

Złe samopoczucie: brak wiary w siebie, niskie poczucie własnej wartości, niemoc, brak celu życia, brak energii, brak chęci, zaburzenia nastroju, poczucie zagubienia, poczucie osamotnienia, poczucie niezasługiwania, poczucie żalu, poczucie winy, wszelkie fobie, lęk przed zmianą, rozdarcie wewnętrzne.

Dolegliwości fizyczne: chroniczny ból konkretnej części ciała, przewlekłe stany zapalne, migrena, zaburzenie postawy, częste kontuzje tego samego miejsca, jąkanie się, nadmierne czerwienie, zaburzenia odżywiania.

*Tematem sesji może być praktycznie dowolny aspekt, nad którym pacjent chce pracować.

Sesja przebiega zawsze według określonego protokołu.

  1. Przygotowujemy ciało do pracy – krótkimi ćwiczeniami integrujemy ciało i mózg, przeprowadzamy niezbędne korekcje dla prawidłowego przebiegu energii w ciele, nawadniamy organizm.
  2. Identyfikujemy i omawiamy temat do pracy w czasie sesji. Nie muszę znać wszystkich szczegółów.
  3. Za pomocą testu mięśniowego dobieramy najlepszą metodę do pracy z ustalonym tematem. Informacje o metodach tutaj.
  4. Wybraną metodą zdejmujemy z ciała stres związany z problemem, przechodzimy przez wszystkie elementy – tkanki, komórki, neurologię, biochemię ciała.
  5. Odnajdujemy emocje, które wpływają na/ generują wybrany problem. Identyfikujemy czyja to emocja (moja/ konkretnej osoby w moim rodzie) i kiedy miała miejsce.
  6. Przeprowadzamy korekcję metodami dobranymi wg testu mięśniowego na ten moment dla pacjenta.
  7. Sesja kończy się, kiedy test mięśniowy wskazuje, że cel na ten moment został osiągnięty i możemy zakończyć proces.

W czasie sesji korzystamy przede wszystkim z testu mięśniowego, który umożliwia komunikację z ciałem. Wykorzystujemy także takie elementy jak: meridiany (kanały energetyczne), czakry, kolory, dźwięki, masaż, ruch, punkty akupunkturowe, rozmowa.

Najczęściej pacjenci swoje samopoczucie po sesji określają słowami: „przypływ energii”, „chęć do życia”, „przywrócenie poczucia mocy”, „poczucie ulgi” i „relaks”.

Są to efekty pojedynczej sesji i zdarza się, że już pierwsze spotkanie pozwoli rozwiązać problem, z którym pacjent przychodzi. Jednak, jak w przypadku każdej innej techniki, przy skomplikowanych, głęboko zakorzenionych problemach, potrzebne może być kilka spotkań. Jest to każdorazowo decyzja pacjenta.

Nie. W czasie sesji dobrze jest być odpowiednio nawodnionym.

Każdy kto identyfikuje w swoim życiu konkretny problem, stres, ból fizyczny, z którym chce sobie poradzić. Sesje przeznaczone są dla osób dorosłych; przy sesjach dla dzieci jest to kwestia indywidualna.

Przeciwwskazaniem są zaburzenia i choroby psychiczne. Neurokinezjologia jest metodą wsparcia, dodaje energii, w naturalny sposób pomaga zrozumieć pewne schematy, odstresowuje, ale nie jest to metoda leczenia i nie zastępuje terapii.

Sesja w zależności od indywidualnego przebiegu procesu trwa 60 – 90 minut.

Koszt sesji to 400 zł.