ODRUCHY PIERWOTNE I PIEŃ MÓZGU
Kurs 2

Akademia Kinezjologii ma przyjemność zaprosić na wyjątkowe wydarzenie – cykl kursów dot. odruchów pierwotnych, z Alexandrą Tobar dla polskich studentów Akademii Kinezjologii.

Odruchy pierwotne to tzw. „ustawienia fabryczne” naszego mózgu. Rozwijają się już w łonie matki i pozostają z nami na zawsze. Zapewniają nam bezpieczne i satysfakcjonujące życie – pod jednym warunkiem – muszą ujawniać się w odpowiednim momencie i sytuacji.

Urodzony bez komplikacji i zdrowy noworodek, dokładnie „wie” co ma zrobić, aby przeżyć; jego układ nerwowy sterowany jest idealnie przez pień mózgu. Również zaraz po porodzie odruchy sterują dzieckiem tak, aby za wszelką cenę przeżyło. Ujawnia się Moro, który zapewnia pierwszy oddech, następnie aktywizuje się odruch pełzania, szukania, ssania, aby znaleźć pokarm.

Jeśli odruchy pierwotne są nieustannie aktywne po okresie niemowlęcym (choć często niestety niewidoczne gołym okiem), przejście przez życie staje się trudne, a osiąganie sukcesów okupowane jest ogromnym wysiłkiem.

ALE! Każdy z nas ma szansę na życie w harmonii ze sobą i z otoczeniem, do stabilności psychofizycznej, otwartości i radości. Aby to się stało proces integracji odruchów z układem nerwowym musi przejść przez wszystkie etapy ścieżki odruchowej i musi być zakończony tak, aby wyższe partie mózgu mogły przejąć kontrolę nad rozwojem osobniczym. Wszelkie niedokończone procesy zaburzają „czyste” wejście do wyższych pięter mózgu i funkcje kognitywne nie mają szans na pełny rozwój. Zmęczony i przeciążony układ nerwowy ciągłą aktywnością sterowaną z pnia mózgu, musi znaleźć sposób na „odpoczynek”. Szuka wówczas „wyłącznika”, nierzadko w formie, która rujnuje życie jemu i bliskim. Wyłącznikiem tym niestety są wszelkiego rodzaju uzależnienia , agresja a nawet choroby zarówno fizyczne jak i psychiczne. Wyłącznikiem tym jest również przechodzenie przez życie zachowawczo, a nie poznawczo.

ODRUCHY PIERWOTNE CZ. 2
Kurs Odruchy pierwotne i pień mózgu 2 skupia się na odruchach związanych ze zmysłami węchu, wzroku, smaku i słuchu oraz ich szlakach neurologicznych. Rejestruje się również wzrokowy i słuchowy odruch Moro, akomodację wzrokową, rozszerzenie i zwężenie źrenic oraz inne odruchy związane z widzeniem, słuchem, węchem i smakiem.

PROGRAM KURSU

• Formaty dla wszystkich zaangażowanych ścieżek neuronowych.
• Wpływ zaburzeń równowagi psychicznej na wyzwalanie się tych odruchów.
• Sposoby kompensacji równowagi w układzie wzrokowym, słuchowym i sensomotorycznym (oraz innych obszarach zaburzonych poprzez niezintegrowane odruchy).

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST KURS?
Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły cz. 1 kursu Odruchy pierwotne i pień mózgu.

PROWARDZĄCA:
Alexandra Tobar

TERMIN I MIEJSCE:
11-12 lutego 2023
godz: 9:00 – 17:00
Otwock

KOSZT: 280 EUR
Płatność gotówką w EURO w dniu kursu.

UWAGI:
Kurs odbywa się stacjonarnie z możliwością podłączenia się online.
Alexandra Tobar będzie prowadziła kurs na żywo z Austrii.
Kurs będzie tłumaczony konsekutywnie.
Materiały dostępne będą w języku polskim.