ODRUCHY PIERWOTNE I PIEŃ MÓZGU
Kurs 1

Akademia Kinezjologii ma przyjemność zaprosić na wyjątkowe wydarzenie – cykl kursów dot. odruchów pierwotnych, z Alexandrą Tobar dla polskich studentów Akademii Kinezjologii.

Odruchy pierwotne to tzw. „ustawienia fabryczne” naszego mózgu. Rozwijają się już w łonie matki i pozostają z nami na zawsze. Zapewniają nam bezpieczne i satysfakcjonujące życie – pod jednym warunkiem – muszą ujawniać się w odpowiednim momencie i sytuacji.

Urodzony bez komplikacji i zdrowy noworodek, dokładnie „wie” co ma zrobić, aby przeżyć; jego układ nerwowy sterowany jest idealnie przez pień mózgu. Również zaraz po porodzie odruchy sterują dzieckiem tak, aby za wszelką cenę przeżyło. Ujawnia się Moro, który zapewnia pierwszy oddech, następnie aktywizuje się odruch pełzania, szukania, ssania, aby znaleźć pokarm.

Jeśli odruchy pierwotne są nieustannie aktywne po okresie niemowlęcym (choć często niestety niewidoczne gołym okiem), przejście przez życie staje się trudne, a osiąganie sukcesów okupowane jest ogromnym wysiłkiem.

ALE! Każdy z nas ma szansę na życie w harmonii ze sobą i z otoczeniem, do stabilności psychofizycznej, otwartości i radości. Aby to się stało proces integracji odruchów z układem nerwowym musi przejść przez wszystkie etapy ścieżki odruchowej i musi być zakończony tak, aby wyższe partie mózgu mogły przejąć kontrolę nad rozwojem osobniczym. Wszelkie niedokończone procesy zaburzają „czyste” wejście do wyższych pięter mózgu i funkcje kognitywne nie mają szans na pełny rozwój. Zmęczony i przeciążony układ nerwowy ciągłą aktywnością sterowaną z pnia mózgu, musi znaleźć sposób na „odpoczynek”. Szuka wówczas „wyłącznika”, nierzadko w formie, która rujnuje życie jemu i bliskim. Wyłącznikiem tym niestety są wszelkiego rodzaju uzależnienia , agresja a nawet choroby zarówno fizyczne jak i psychiczne. Wyłącznikiem tym jest również przechodzenie przez życie zachowawczo, a nie poznawczo.

ODRUCHY PIERWOTNE CZ. 1
Kurs dla kinezjologów, którzy chcą wspierać klientów z problemami w nauce i w problemach z efektywnością. Przedstawia formaty podstawowych odruchów pierwotnych, a także formaty dla pnia mózgu, móżdżku i składowych czuciowo-ruchowych tych odruchów.

Od dawna znane jest znaczenie pierwotnych odruchów w odniesieniu do uczenia się i rozwoju. Wiedza z tego kursu jest kluczowym elementem do pracy nad zaburzeniami uczenia się i częściowymi zaburzeniami produktywności. Obecnie wiadomo już także, że te odruchy nie są zintegrowane u wielu dorosłych. Bardzo często ograniczają możliwości realizacji określonych zadań i nie pozwalają być efektywnym w działaniach.

PROGRAM KURSU

Kurs skupia się na odruchach pierwotnych, które są wywoływane przez bodźce czuciowe z układu przedsionkowego, proprioceptywnego i somatosensorycznego. Śledzimy ścieżki neurologiczne dla każdego odruchu wraz ze skutkami nieodpowiedniej integracji, objawami klinicznymi i technikami równoważenia poporodowego.

• Jakie funkcje spełniają odruchy?
• Jakie zaburzenia mogą wystąpić z powodu niezintegrowanych odruchów?
• Jak testujemy odruchy?
• Jak prawidłowo zintegrować odruchy z naszymi sekwencjami ruchu za pomocą formatów?

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST KURS?
Kurs jest przeznaczony dla osób, które znają sposób pracy z formatami Neuroenergetycznej Kinezjologii Hugo Tobara i ukończyły kurs Brain Formatting.

PROWARDZĄCA:
Alexandra Tobar

TERMIN I MIEJSCE:
9-11 grudnia 2022
godz: 9:00 – 17:00
Otwock

KOSZT: 420 EUR
Płatność gotówką w EURO w dniu kursu.

UWAGI:
Kurs odbywa się stacjonarnie z możliwością podłączenia się online.
Alexandra Tobar będzie prowadziła kurs na żywo z Austrii.
Kurs będzie tłumaczony konsekutywnie.
Materiały dostępne będą w języku polskim.